Back to Top

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

Статті авторів, що беруть участь у конгресі, будуть опубліковані в науково-технічних журналах «АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ» та «ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ».

Оргкомітет Конгресу, спільно з редакціями журналів, залишають за собою право розподілу статей для публікації в журналах, згідно з їхньою тематикою.

Надані для публікації матеріали повинні бути оформлені відповідно до певних вимог. Ці вимоги ви можете завантажити за посиланням нижче.

Вимоги до оформлення статей

Науково-технічний журнал «АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ»

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (технічні науки) (наказ МОН України №1279 від 6.11.2014)

Зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних «Україника наукова» та публікується у відповідних тематичних серіях українського реферативного журналу «Джерело» (вільний он-лайн доступ до ресурсів на Web-сервері http://www.nbuv.gov.ua)

Включено до міжнародних наукометричних баз даних:

— Index Copernicus (Польща);

— Google Scholar.

Журнал видається з періодичністю 1 раз на 2 місяці (6 номерів на рік) та приймає публікації за напрямами: проблеми розвитку теорії, практики конструювання та технології авіаційно-космічної техніки; систем керування; радіоелектронних систем; комп’ютерних систем та інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами.

До розгляду приймаються раніше не опубліковані наукові роботи українською та англійською мовами.

Науково-технічний журнал «ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ»

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (технічні науки) (Постанова ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010)

Зберігається в українській загальнодержавній реферативній базі даних «Українська наукова» (вільний он-лайн доступ до ресурсів на Web-сервері http://www.nbuv.gov.ua)

Журнал включений до міжнародних довідників та баз даних:

— довідник періодичних видань бази даних Ulrisch`s Periodicals Directory (New Jersey, USA);
— наукометричну базу даних Google Scholar;
— бібліографічну базу даних WorldCat;
— директорію, що пропонує вільний доступ до академічних журналів в електронному форматі з усіх напрямків Directory of Open Access Journals (DOAJ);
— європейське метасховище наукових публікацій DRIVER;
— пошукову службу (Німеччина) BASE, яка є одним із потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених.

Журнал видається з періодичністю 2 рази на рік та приймає статті за напрямами: загальні проблеми двигунобудування; конструкція ДВЗ; робочі процеси ДВЗ; технологія виробництва ДВЗ; експлуатація ДВЗ; екологізація ДВЗ; гіпотези, речення; зміст вищої освіти за спеціальністю «ДВЗ»; історія двигунобудування, особистості, ювілеї.

До розгляду приймаються раніше не опубліковані наукові роботи українською, англійською та німецькою мовами.